1

Подгoтовка на площта
за отглеждане

Прибиране на предшестващата култура в срок и освобождаване на полето от растителни остатъци. При по-силно от нормалното заплевеляване преди предсеитбената подготовка е удачно да се третира площта с тотален хербицид за унищожаване на самосевките.

2

Спазване на правилен
за културата сеитбооборот

Масово използваните  предшественици за пшеницата са слънчоглед, царевица, рапица и бобовите култури. Най-добре се развиват посевите след предшественици- бобови култури: грах, полски фасул, леща или соя. Ето защо се препоръчват за отглеждане на семенните участъци на пшеницата. За да имате добри резултати пшеницата НЕ трябва да  се отглежда след предшественик житна култура (пшеница, ечемик, ръж, лимец), поради риска от нападение от сродни болести по тях. В случай, че се наложи повторка, то тя да се прави за предпочитане след ръж или ечемик, с предварителна предсеитбена оран  на минимум 20 см. и с нагласа за прилагане на по-интензивна растителна защита през следващия сезон.

3

Подготовка
на почвата

След основните предшественици рапица, слънчоглед и царевица се правят няколко плитки обработки чрез дискуване, обикновено по двата диагонала на парцела, на дълбочина на сеитбата (10-15 см).

4

Торене

Пшеницата е отзивчива на азот култура при която за всеки 100 кг добив зърно са необходими 2.5-3,5 кг азот (активно в-во), в зависимост от естественото почвено плодородие на конкретния район. Това означава, че за получаване на добиви над 700 кт/дка са необходими над 15 кг азот (акт. в-во), на дка. Фосфорният тор се внася винаги предсеитбено, като дозата му е в пряка зависимост от предшественика. Препоръчително е да се спазва съотношението  1: 0,6-0,8 между азотния и фосфорния елемент. Това означава, че пшеницата има нужда от около 10 кг/дка фосфор (акт. в-во), или 15-20 кг физически по време на активния си вегетационен период.

5

Избор на
подходящ сорт

ВАЖНО: Не трябва да бъде използван в никакъв случай само един сорт, особено при отглеждане на хиляди декари с пшеница в едно стопанство. Изборът на сортове трябва да бъде максимално съобразен с почвено-климатичните условия на дадено стопанство. Препоръчително е да се отглеждат сортове от най-малко три групи пшеници според качеството разпределени в поне две групи по раноздрялост тоест различни по изкласяване и узряване.

Конкретна детайлна информация за всеки сорт може да получите при закупуване на семената.

6

Сеитба

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

– да се използват сертифицирани семена със задължителна за пшеницата кълняемост.

–  всички семена трябва да бъдат обеззаразени срещу причинителите на гъбни болести и патогени в почвата.

– посевната норма да се определя според срока на сеитба, като колкото по-късен е той, толкова тя е по-висока. Посевната норма е конкретна за всеки използван сорт, в пряка зависимост от неговата продуктивна братимост, едрината на зърното и неговата кълняемост за сезона. Не трябва да се увеличава сеитбената норма с повече от 20 % дори при късна сеитба, поради опасност от негативни последици за посева като полягане или болести. / Моля посъветвайте се с консултанта /.

Подгoтовка на площта
за отглеждане

Прибиране на предшестващата култура в срок и освобождаване на полето от растителни остатъци. При по-силно от нормалното заплевеляване преди предсеитбената подготовка е удачно да се третира площта с тотален хербицид за унищожаване на самосевките.

1
2

Спазване на правилен
за културата сеитбооборот

Масово използваните  предшественици за пшеницата са слънчоглед, царевица, рапица и бобовите култури. Най-добре се развиват посевите след предшественици- бобови култури: грах, полски фасул, леща или соя. Ето защо се препоръчват за отглеждане на семенните участъци на пшеницата. За да имате добри резултати пшеницата НЕ трябва да  се отглежда след предшественик житна култура (пшеница, ечемик, ръж, лимец), поради риска от нападение от сродни болести по тях. В случай, че се наложи повторка, то тя да се прави за предпочитане след ръж или ечемик, с предварителна предсеитбена оран  на минимум 20 см. и с нагласа за прилагане на по-интензивна растителна защита през следващия сезон.

Подготовка
на почвата

След основните предшественици рапица, слънчоглед и царевица се правят няколко плитки обработки чрез дискуване, обикновено по двата диагонала на парцела, на дълбочина на сеитбата (10-15 см).

3
4

Торене

Пшеницата е отзивчива на азот култура при която за всеки 100 кг добив зърно са необходими 2.5-3,5 кг азот (активно в-во), в зависимост от естественото почвено плодородие на конкретния район. Това означава, че за получаване на добиви над 700 кт/дка са необходими над 15 кг азот (акт. в-во), на дка. Фосфорният тор се внася винаги предсеитбено, като дозата му е в пряка зависимост от предшественика. Препоръчително е да се спазва съотношението  1: 0,6-0,8 между азотния и фосфорния елемент. Това означава, че пшеницата има нужда от около 10 кг/дка фосфор (акт. в-во), или 15-20 кг физически по време на активния си вегетационен период.

Избор на
подходящ сорт

ВАЖНО: Не трябва да бъде използван в никакъв случай само един сорт, особено при отглеждане на хиляди декари с пшеница в едно стопанство. Изборът на сортове трябва да бъде максимално съобразен с почвено-климатичните условия на дадено стопанство. Препоръчително е да се отглеждат сортове от най-малко три групи пшеници според качеството разпределени в поне две групи по раноздрялост тоест различни по изкласяване и узряване.

Конкретна детайлна информация за всеки сорт може да получите при закупуване на семената.

5
6

Сеитба

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

– да се използват сертифицирани семена със задължителна за пшеницата кълняемост.

–  всички семена трябва да бъдат обеззаразени срещу причинителите на гъбни болести и патогени в почвата.

– посевната норма да се определя според срока на сеитба, като колкото по-късен е той, толкова тя е по-висока. Посевната норма е конкретна за всеки използван сорт, в пряка зависимост от неговата продуктивна братимост, едрината на зърното и неговата кълняемост за сезона. Не трябва да се увеличава сеитбената норма с повече от 20 % дори при късна сеитба, поради опасност от негативни последици за посева като полягане или болести. / Моля посъветвайте се с консултанта /.