Невен

(Осилест сорт пшеница)
Отличен добив, който няма да Ви подведе!

Особености

 • Зърното е твърдо и с червен цвят
 • Клас: дълъг, цилиндричен, със златисти осили при узряване
 • Височина на стъблото: до 95 см
 • Средно ранен сорт
 • Осилест сорт от  ІІ-ва / Б / група по сила пшеници
 • Висок добив
 • Висок рандеман на брашното
 • Отлична устойчивост на болести
G1-02
40-45гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
78–80кг
Хектолитрова
маса
G1-07
24–28 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
700-900кг
Добив
на зърно
G1-03
12–14 %
Протеин
към АСВ
G1-02
40 – 45 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
78 - 80 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
24 - 28 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
700 - 900 кг.
Добив
на зърно
G1-03
12 - 14%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 590к.с./кв.м
 • Срок на сеитба: 20.09.-05.10.

Препоръки за ползване

 • Подходящ за различни почвено-климатични условия
 • Без претенции към мястото на отглеждане
 • Могат да се използват ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Може да се отглежда успешно без употреба на фунгициди
 • Устойчив на полягане
 • Много добра продуктивна братимост
 • Отлична толерантност към засушаване
 • Добив при производствени условия –  900 кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

82%

Септория

91%

Черна ръжда

91%

Жълта ръжда

82%

Кафява ръжда

91%

Брашнеста мана

82%

Толерантност на стрес

85 %

Полягане

82 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост

Полягане

85%

Засушаване

82%

Студо- и зимоустойчивост

100%