MYR micro

Микроелементи с растителни
аминокиселини и пептиди
 • MYR MICRO е органичен тор, създаден да предотвратява недостига на микроелементи. Доставя на растението жизнено важните за вегетацията на растенията бор (B), желязо (Fe), манган (Mn) и цинк (Zn).

Подходящият състав на продукта, като комбинация от растителни пептиди, аминокиселини и микроелементи, води до лесното им навлизане и придвижване в тъканите на растението. Спомага за повишаване на продуктивността и качеството на продукцията, при земеделските култури.

Предимства

 • Намалява
 • Стрес, причинен от климатични условия, напр. суша
 • Фитотоксичност от приложение на хербицид
 • Загуби на хранителни вещества
 • Стрес и загуба на растенията
 • Подобрява
 • Устойчивост към атмосферни влияния, суша и други климатични условия
 • Усвояване на хранителни вещества и основни елементи
 • Добива и качеството на културата
 • Стимулиране на вегетативния растеж

Полезни действия и препоръчителни дози

За повече информация натиснете бутона “Виж повече”.

Обозначения

Почвено

приложение

Без

отпадъци

Подходящ за

органично земеделие

Разрешение за

органично земеделие

Природосъобразен

Състав

0.6 %

Водоразтворим Бор (В)

2.4 %

Водоразторимо желязо (Fe)

3.2 %

Водоразтворим манган (Mn)

2.5 %

Водоразтворим цинк (Zn)

1 %

Органичен Азот (N)

11 %

Органичен въглерод (С)

6 %

Растителни полипептиди и аминокиселини

4

Киселинност (pH)

Опаковки

20л