ITALPOLLINA

Най-добрият начин за поддържане и
възстановяване плодорието на почвата
      • Благодарение на голямото количество органично активна материя (72%) ITALPOLLINA (4-4-4) бързо подобрява микробиологичното състояние на почвата, физичните й свойства (структура и способност за задържане на вода) и повишава минерално й плодородие. Чрез ITALPOLLINA (4-4-4) се избягват загуби при минерализацията на азота, загуби от блокиране чрез неразтворими вещества на фосфора и други макро- и микроелементи, изключително ценни за всяка култура.
      • ITALPOLLINA (4-4-4) се произвежда от компостиран птичи тор в състава на който влизат:
      • 1) хранителни вещества (макроелементите N, P, K, Ca, S)
      • 2) активни за корените на растенията органични вещества
      • 3) всички микроелементи
      • 4) полезни за растенията микроорганизми (бактерии)
     • Разрешен за използване за органично земеделие, регламент на ЕС:

    EO 834/2007

Характеристики

         • ITALPOLLINA (4-4-4) се произвежда от компостиран птичи тор в състава на който влизат:
            1. хранителни вещества (макроелементите N, P, K, Ca, S)
            2. активни за корените на растенията органични вещества
            3. всички микроелементи
            4. полезни за растенията микроорганизми (бактерии)

           Разрешен за използване за органично земеделие, регламент на ЕС: EO 834/2007)

Предимства

         • Намалява
         • Стрес/шок на растението
         • Напрежение на корена
         • Ерозия и деградация на почвата
         • Загуба на азот
         • Недостиг на хранителни вещества
         • Подобрява
           • Плодородието и жизненост на почвата
           • Структурата на почвата и задържането на вода
           • Усвояването на хранителни вещества и основни елементи
           • Здраве на кореновата система
           • Растеж и развитие на растенията
           • Постепенно освобождаване на елементи през целия цикъл на културата
          • Съдържанието на биологично активни органични вещества в почвата
          • Добивът и качеството на културата
          • Разтворимост на метали като желязо, цинк и манган
          • Микробна активност в почвите
          • Ефективността на органичния азот

Полезни действия и препоръчителни дози

За повече информация натиснете бутона “Виж повече”.

Обозначения

Почвено

приложение

Подходящ за

органично земеделие

Природосъобразен

Разрешение за

органично земеделие

Състав

4 %

Органичен азот (N)

4 %

Органичен фосфор (P2O5)

4 %

Органичен калий (К) и
водоразтворим (K2O)

0.5 %

Общ магнезий (MgO)

41 %

Общ органичен въглерод (C)

72 %

Органична материя

11 %

Влажност

Опаковки

25кг
500кг
600кг
1200кг