Кои са основните ценности на ITALPOLLINA?

    • „АГРОНОМ“, съвместно с ITALPOLLINA обединихме усилията си за развитие на устойчиво и природосъобразно земеделие.
    • В основата на дейността си, ITALPOLLINA е на страната на фермерите, за да им помогнем да се грижат за своите култури по естествен и иновативен начин.
    • В продължение на 50 години, ITALPOLLINA развива идеала си за устойчиво бъдеще.

  „Здравей, природа“ е нашият слоган за това приключение, което искаме да споделим с Вас, чрез нашите продукти.

Основни факти за ITALPOLLINA

   • Началото 1971 – Основаване на ITALPOLLINA
 • Богато портфолио от 70 продукти, от които 70%, подходящи за екологично земеделие
 • 12 търговски представителства
 • 3 собствени научно-изследователски центрове
 • 6 заводи за различни продукти
   • Торовете на ITALPOLLINA се произвеждат със суровини, подбрани според най-строгите параметри за тяхната чистота и хранителна стойност. Изключително иновативният производствен процес гарантира максимално качество и безопасност. За да постигне високо ниво, компанията е получила сертификат за съответствие съгласно Регламент № 1069/2009 на ЕС, който определя строги правила за преработка на странични животински продукти.

  Суровините се дехидратират в затворена система от непрекъснат поток горещ въздух при 700 С в продължение на 60 минути (идентично с температурата на компостиране). Това осигурява унищожаване на всички вредни патогени и запазване на полезните бактерии, като същевременно се съхранява напълно цялото налично количество органична материя. Резултатът е компактен пелет, с много ниска влага (8-10 %), лесен за разпространение, силно хидроскопичен и биологично активен.

Иновативна система за производство на биостимулантни и специални торове,
с изцяло растителен произход

     • Благодарение на своите съвременни съоръжения, ITALPOLLINA е най-големият в света производител на биологични продукти за селското стопанство, които са базирани на 100 % растителни протеинови хидролизати. Започвайки с най-висококачествените растителни суровини и чрез собствен патентован производствен процес, наречен LESIVEGR, ITALPOLLINA предлага широка гама от биостимуланти, течни и твърди биологични торове, които са с изцяло растителен произход.

    

LESIVEGR

   Изключителна производствена система, проектирана от Центъра за изследвания и развитие на ITALPOLLINA, на базата на ензимна хидролиза на растителни протеини.

   Позволява да се получат ПОЛИПЕПТИДИ, които за разлика от отделните свободни аминокиселини притежават значително по-ефективен и естествен биостимулиращ ефект, за всяко едно растение.

   Нов изключително иновативен процес, чрез който се добиват протеинови хидролизати и който гарантира запазване на естествената активност на растителните протеини, полипептиди и свободни аминокиселини.