Sonar

Комбиниран органо-минерален
тор – NPK
      • Благодарение на постепенното освобождаване на органичен азот и фосфор, SONAR (7-15-3) предоставя значително количество хранителни вещества през целия цикъл на растеж и развитие на растенията. SONAR (7-15-3) е слабо киселинен тор (не е агресивен към растенията), което го прави много подходящ за локално приложение в зоната на семената. Следователно той може да бъде използван и по време на сеитба.

     Същественото количество биологично активна органична материя (66%) прави SONAR (7-15-3) подходящ за изтощени почви, почви с недостатъчно съдържание на органично вещество, както и почви, при които недостигът на вода е ограничаващ фактор.Съдържанието на добавен минерален азот (N) и фосфор (P2O2) към органичната материя прави SONAR (7-15-3) неизменна съставка с благоприятен стартов ефект за растенията.

Предимства

       • Намалява
       • Недостига на хранителни вещества
       • Ерозия и деградация на почвата, причинени от прекомерен повърхностен отток
       • Напрежение на корена
       • Стрес/шок на растението
       • Загубата на азот
       • Подобрява
        • Структура на почвата и задържане на вода
        • Усвояване на хранителни вещества и основни елементи
        • Плодородие и жизненост на почвата
        • Вегетативен растеж
        • Здраве на кореновата система
        • Растеж и развитие на растенията
        • Постепенно освобождаване на елементи през целия цикъл на културата
        • Съдържание на биологично активни органични вещества в почвата
        • Добив и качество
        • Плодородие и жизненост на почвата
        • Ефективност на торенето
        • Разтворимост на метали като желязо, цинк и манган
        • Микробна активност в почвите

Полезни действия и препоръчителни дози

За повече информация натиснете бутона “Виж повече”.

Обозначения

Почвено

приложение

Състав

7 %

Общ азот (N)

3 %

Органичен азот (N)

4 %

Амониев азот (N)

15 %

Общ
форфор
от които:

15 %

Водоразтворим
Фосфор
(P2O5)

3 %

Водоразтворим
Калий
(K2O)

66 %

Органична
материя

10 %

Влажност

Опаковки

25кг
550кг
600кг
1200кг