1991

1991

Създаване на фирмата с предмет на дейност внос и търговия на препарати за растителна защита, семена и торове. През този период стартира  и селекционна дейност, създаване на сортове зимна мека пшеница, създаване на линия за заготовка на семена.

1997

Регистриран е сорт „Ласка“.

2000

Регистриран е сорт „Ивета“.

2001

Регистриран е първият сорт зимна мека пшеница – сорт „Апогей“.

2004

Регистрирани са сортове „Анета“ и „Алекса“.

2005

Регистрирани са сортове „Невен“ и „Вяра“.

2007

Регистриран е сорт „Фактор“.

2009

Регистрирани са сортове „Биляна“ и „Самуил“.

2010

Регистрирани са сортове „Тервел“ и „Алиса“.

2011

Регистриран е сорт „Пресияна“.

2012

Регистриран е сорт „Риана“.

2013

Регистриран е сорт „Дагея“.

2014

2014

Създадена е модерна лаборатория за изпитване на селекционни материали. Фирмата има вече признати и регистрирани в  Европейския съюз 18 сорта зимна мека пшеница. Сортовете Анета, Вяра, Невен, Фактор, Апогей,  вече се използват в полетата на България, а най-новите са в процес на размножаване.

2015

2015

Семената на “АГРОНОМ” преминават стриктна проверка и анализ в лабораторията ни, лицензирана през 2015г. от ИАСАС! В нея се анализират влага, кълняемост, чистота и абсолютна маса и се определят посевните качества на семена от различни култури: семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни и влакнодайни.

2016

2016

За реализацията на сортовете на пазара следи екип от специалисти и се изгражда модерна производствена база с голям капацитет за заготовка на селекционни материали и семена от пшеница, царевица и слънчоглед. Закупуват се микро комбайни, парцелни сеялни и техника за селекционни цели и лабораторно оборудване.

2017

Регистрирани са сортове „ABC Алфио“, „ABC Ломбардия“, „ABC Спери“, „ABC Клаузиус“ и „ABC Зигмунд“