Glyss

Оргоно-минерни торове за

      • основно торене
     • GLYSS е иновативен течен биостимулант със 100% растителен произход, подходящ за пръскане върху почвата преди или след поникване на растенията и за фертигация /капково напояване /. GLYSS е продукт, който съдържа TRAINER TECH. TRAINER TECH е продукт, който се състои от полипептиди, получени чрез хидролизиране (на база метода LISIVEG) на растителни протеини, към които са добавени полезни почвени ризобактерии.

    GLYSS помага за намаляване стреса на растенията и стимулира развитието на корените, така че растенията да имат по-добър начален период. Наличието на ризосферни бактерии подпомага за разтварянето на фосфорна и азотна минерализация. По точи начин, GLYSS спомага за постигане на по-високи добиви и качество на културата. Растенията преодоляват всички видове стрес и GLYSS се грижи да имат необходимите хранителни вещества по време на покълването или след засаждането.

    GLYSS е подходящ за биологично производство съгласно Регламент (EО) 834/2007

 • Действие

            • КАТО АНТИСТРЕСОВ АГЕНТ: GLYSS помага на растенията да преодолеят различен по вид стрес, който може да възникне по време на покълване на семената или след засаждане /присаждане/ на растенията.
            • КАТО БИОСТИМУЛАНТ: GLYSS стимулира развитието на корените, осигурявайки по-добър начален старт на растенията.
            • ПРИ ПОДХРАНВАНЕ: Това е идеално допълнение към традиционното торене, чрез което се постига по-висок добив и по-качествена продукция.
            • ТОРЕНЕ: Ризосферните бактерии допринасят за пълноценната минерализация на Азота(N) – без загуби, превръщат наличния но неусвоим в почвата фосфор (P) в усвоима за растенията форма, подобряват обменните процеси в ризосферния слой на почвата и други.

  Предимства

            • По-силно изразено действие като биостимулант, дължащо се на синергията между растителните полипептиди и полезните почвени бактерии /ризобактериите/
            • Подпомага развитието на растенията
            • По-добър толеранс към антибиотичен стрес
            • Оптимизира храненето и фотосинтезата
            • Увеличава добивите и подобрява качеството
            • По-пълноценно усвояване на хранителните елементи
            • Води до по еднородно узряване на реколтата

  Полезни действия и препоръчителни дози

  За повече информация натиснете бутона “Виж повече”. 

  Състав

  2.5 %

  Органичен азот (N)

  19 %

  Органична материя

  15 %

  Растителни полипептиди

  1х108 CFU/g

  Полезни почвени бактерии

  1,10 кг/л

  Плътност

  4.0

  pH

  Опаковки

  20л