Team Mix

Първият беостимулант за фертигация

     • с микроза и триходема
         • TEAM MIX е иновативен биостимулатор съдържащ две микоризни гъби (Funneliformis mosseae и Rhizoglomus irregulare), ризосферни бактерии и Триходерма (Trichoderma atroviride). Триходерма (Trichoderma atroviride) са естествени гъби, които имат способността да се развиват в почвения слой, в близост до корените. Триходерма колонизира корените, като ги предпазва от почвените патогени, с което подобряват растежа на растенията и тяхната устойчивост на болести и стрес.

        TIM MIX е подходящ за биологично производство съгласно Регламент (ЕО) 834/2007

 • Предимства

              • Подобрява развитието на растенията по един балансиран начин
              • По-висок добив с по-добро качество
              • По-добра устойчивост срещу антибиотичен стрес (при недостиг на влага, поради високи температури или при увреждане на растенията, вследствие на измръзване при ниски температури)
              • Подобрява усвояването на хранителни вещества (по-висока ефективност от торенето)
              • Активира кореновата система
              • Естествен продукт, безопасен за полезните насекоми

  Полезни действия и препоръчителни дози

  За повече информация натиснете бутона “Виж повече”.

  Състав

  500 спори/g

  Микоризни гъби
  (Glomus spp.)

  250 спори/g

  Funneliformis mosseae

  250 спори/g

  Rhizoglomus irregulare

  1x107CFU/g

  Ризосферни бактерии

  1x108 CFU/g

  Триходерма (Trichoderma atroviride)

  Формулация

  Водонамокрим прах

  Опаковки

  1кг