Coveron

Гъбен биостимулатор за
третиране на семена
        • COVERON е иновативен гъбен биостимулатор за третиране на семена, който съдържа различни подбрани и патентовани полезни микроорганизми. Това е първата в света търговска формулировка, в която са комбинирани ефектите на микориза (Glomus intraradices и Glomus mosseae) и триходерма (Trichoderma atroviride).
        • Комбинираното действие на няколко компонента, присъстващи в COVERON осигурява множество режими на действие, носейки различни предимства на растенията, получени от третираните с него семена.

Предимства

     • Равномерен растеж на растенията и кореновата система
     • По-добра ефективност на торенето
     • По-голяма поносимост към воден стрес и киселинност и засоленост
     • Подобряване на плодородието на почвата

Полезни действия и препоръчителни дози

За повече информация натиснете бутона “Виж повече”.

Обозначения

Природосъобразен

без

отпадъци

Подходящ за

органично земеделие

Разрешение за

органично земеделие

Приложение

върху семена

ECOCERT

Състав

500 спори/гр.

Микоризни гъби
от които:

300 спори/гр.

Glomus
intraradices

200 спори

Glomus
mosseae

3 х 108CFU

Гъба триходерма
( Trichoderma atroviride)
* CFU=единици,
формиращи колонии

Опаковки

0,5кг
4кг