Coveron Leguminose

Иновационен гъбен биостимулатор за семена от бобови култури
        • COVERON LEGUMINOSE е иновативен биостимулатор за третиране на семена от бобови култури, съдържащ различни полезни микроби. Това е първата патентована търговска формулировка, в която са комбинирани микориза (Glomus intraradices и Glomus mosseae), с триходерма (Trichoderma atroviride и Bradhyrhizobium spp). Тази изключителна комбинация обединява ефекта на Rhizobium (съдейства образуването на коренови власинки) и Trichoderma (естествен фунгицид около корените), като води до удължаване и силно разклоняване на корените, независимо от условията на средата около семената.

Предимства

         • Стимулиране на растежа на корените и образуване на коренови възли
         • По-добра ефективност на торенето
         • По-голяма поносимост към абиотичен стрес
         • Подобряване на почвеното плодородие и жизненост

Полезни действия и препоръчителни дози

За повече информация натиснете бутона “Виж повече”.

Обозначения

Природосъобразен

Без

отпадъци

Подходящ за

органично земеделие

ECOCERT

Състав

20 спори/гр.=1,9 %

Микоризни гъби
от които:

10 спори/гр=1,0 %

Glomus
intraradices

10 спори/гр=0,9 %

Glomus
mosseae

1 х 109 CFU*/гр.

Bradhyrizobium
spp

4 х 108 CFU*/гр.

Гъба триходерма
( Trichoderma atroviride)

* CFU= единици,
формиращи колонии

Опаковки

0.5кг
4кг