Тервел

(Осилест сорт пшеница)
Качество и добив: това е успехът!

Особености

 • Зърното е тъмно червено, стъкловидно, цилиндрично
 • Клас: осилест, бял и добре озърнен по цялата си дължина
 • Височина на стъблото: 92-95см
 • При изкласяване растенията придобиват леко сив цвят
 • Средно ранен сорт
 • Осилест сорт от І-ва  / А /  група по сила пшеници
 • Високо качество, независимо от условията на годишните сезони
G1-02
41-44гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
80-82кг
Хектолитрова
маса
G1-07
26–32 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850-1000кг
Добив
на зърно
G1-03
13–16 %
Протеин
към АСВ
G1-02
41 – 44 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
80 - 82 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
26 - 32 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850 - 1000 кг.
Добив
на зърно
G1-03
13 - 16%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 570 к.с./кв.м
 • Срок на сеитба: 20.09.-10.10.

Препоръки за ползване

 • Подходящ за сеитба след ранни предшественици
 • Понася интензивно, но балансирано азотно торене
 • Може да се използват ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Отлично съчетание между високо качество и добив
 • Подходящ за различни почви
 • Отлични брашномелни и хлебопекарни качества
 • Устойчив на полягане
 • Висока студоустойчивост
 • Продуктивен потенциал в производствени условия над 850 кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

100%

Септория

81%

Черна ръжда

85%

Жълта ръжда

81%

Кафява ръжда

100%

Брашнеста мана

81%

Толерантност на стрес

81 %

Полягане

100 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост

Полягане

81%

Засушаване

100%

Студо- и зимоустойчивост

100%