Фактор

(Осилест сорт пшеница)
Добив, добив и отново добив

Особености

 • Зърното е тъмночервено, едро и стъкловидно
 • Клас: дълъг, озърнен по цялата дължина, с нормални осили
 • Висока продуктивна братимост при спазване на препоръките
 • Белокласа, осилеста червенка
 • Височина на стъблото: 95-100 см
 • Средно късен сорт
 • Осилест сорт от ІІІ-та / В / група по сила пшеници
 • Икономичен при използване на азотни торове.
 • Висока братимост и по-ниска посевна норма.
G1-02
41-44гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76-79кг
Хектолитрова
маса
G1-07
22-25 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850-1000кг
Добив
на зърно
G1-03
11-12 %
Протеин
към АСВ
G1-02
41 – 44 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76 - 79 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
22 - 25 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850 - 1000 кг.
Добив
на зърно
G1-03
11 - 12%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 570 к.с./кв. м.
 • Срок на сеитба: 20.09-05.10.

Препоръки за ползване

 • Без претенции към мястото на отглеждане
 • Подходящ за всички зърно производителни региони на страната
 • Подходящ и за по-късни сеитби
 • Изисква балансирано торене
 • Да се използват ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Има висока продуктивна братимост още през есента
 • Изисква оптимално азотно торене от около 12-14 кг/дка
 • Икономичен сорт
 • Висока толерантност към почвено засушаване
 • В производствени условия добивът на зърно достига 1000 кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

92%

Септория

75%

Черна ръжда

83%

Жълта ръжда

83%

Кафява ръжда

91%

Брашнеста мана

91%

Толерантност на стрес

75 %

Полягане

100 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост

Полягане

75%

Засушаване

100%

Студо- и зимоустойчивост

100%