Осилести сортове пшеница

ФАКТОР • НЕВЕН• ТЕРВЕЛ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

41 – 44 гр.

70%

40 - 45 гр.

80%

41 – 44 гр.

60%

76 - 79 кг.

50%

78 – 80 кг.

60%

80 – 82 кг.

80%

11 - 12 %
12 - 14 %
13 - 16 %
22 - 25 %
24 - 28 %
26 - 32 %

850-1000 кг/дка

90%

700-900 кг/дка

80%

850-1000 кг/дка

60%

Осилести
сортове пшеница

ФАКТОРНЕВЕН • ТЕРВЕЛ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ
СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Абсолютна маса на зърното
ФАКТОР 41 – 44 гр.
70%
НЕВЕН 40 – 45 гр.
80%
ТЕРВЕЛ 41 – 44 гр.
100%
Хектолитрова маса
ФАКТОР 76 – 79 кг.
50%
НЕВЕН 78 – 80 кг.
60%
ТЕРВЕЛ 80 – 82 кг.
100%
Протеин към АСВ

ФАКТОР

11 - 12%

НЕВЕН

12 - 14%

ТЕРВЕЛ

13 - 16%

Добив на мокър глутен

ФАКТОР

22 - 25%

НЕВЕН

24 - 28%

ТЕРВЕЛ

26 - 32%

Добив на зърно
ФАКТОР 850 – 1000 кг/дка
90%
НЕВЕН 700 – 900 кг/дка
80%
ТЕРВЕЛ 850 – 1000 кг/дка
100%