Нови сортове пшеница

РИАНА  • СПЕРИ • ЛОМБАРДИЯ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Нови
сортове пшеница

РИАНА  • СПЕРИ • ЛОМБАРДИЯ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ
СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Абсолютна маса на зърното
РИАНА 40 – 42 гр.
70%
СПЕРИ 46 – 48 гр.
50%
ЛОМБАРДИЯ 45 – 48 гр.
90%
Хектолитрова маса
РИАНА 80 – 82 кг.
80%
ABC СПЕРИ 81 – 83 кг.
80%
ABC ЛАМБАРДИЯ 81 – 84 кг.
100%
Протеин към АСВ

РИАНА

12 - 13%

ABC СПЕРИ

12 - 13%

ABC ЛОМБАРДИЯ

13 - 14%

Добив на мокър глутен

РИАНА

24 - 26%

ABC СПЕРИ

24 - 26%

ABC ЛОМБАРДИЯ

24 - 26%

Добив на зърно
РИАНА 900-1000 кг/дка
100%
ABC СПЕРИ 1000 кг/дка
100%
ABC ЛОМБАРДИЯ 900-1000 кг/дка
80%