Вяра

(Безосилест сорт пшеница)
Добивност и отлично фитосанитарно състояние!

Особености

 • Зърното е тъмно червено, средно едро
 • Клас: цилиндирчен, средно дълъг и плътен
 • Белокласа, безосилеста пшеница
 • Височина на стъблото: около 105 см
 • Средно късен сорт
 • Безосилест сорт от  ІІІ-та / В / група по сила пшеници
 • Има плътен восъчен налеп, който придава характерен синьосивозелен цвят на сорта
 • Високодобивен сорт
G1-02
39–44гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76–79кг
Хектолитрова
маса
G1-07
22-24 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
над 1000кг
Добив
на зърно
G1-03
11-12 %
Протеин
към АСВ
G1-02
39 – 44 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76 - 79 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
22 - 24 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
над 1000 кг.
Добив
на зърно
G1-03
11 - 12%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 600 к.с./кв.м.
 • Срок на сеитба: 01.10.-20.10.

Препоръки за ползване

 • Подходящ и за по-късна сеитба
 • Изисква високо, но балансирано азотно торене
 • Да се използват ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Изключително висока устойчивост на засушаване
 • Много добра зимоустойчивост
 • Изключително добра продуктивност при производствени условия: над1000кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

100%

Септория

81%

Черна ръжда

91%

Жълта ръжда

98%

Кафява ръжда

100%

Брашнеста мана

81%

Толерантност на стрес

81 %

Полягане

100 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост

Полягане

81%

Засушаване

100%

Студо- и зимоустойчивост

100%