Анета

(Безосилест сорт пшеница)
Високи добиви = Сигурност + адаптивност!

Особености

 • Зърното е червено с удължена яйцевидна форма
 • Клас: едър, цилиндричен, широк и плътен
 • Безосилеста пшеница
 • Височина на стъблото: 92-102 см
 • Средно ранен сорт
 • Безосилест сорт от ІV-та / Г / група по сила пшеници
 • Високодобивен сорт
 • Студоустойчивост и зимоустойчивост
G1-02
42-45гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76-79кг
Хектолитрова
маса
G1-07
22-24 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
900-1050кг
Добив
на зърно
G1-03
11-12 %
Протеин
към АСВ
G1-02
42 – 45 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76 - 79 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
22 - 24 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
900 - 1050 кг.
Добив
на зърно
G1-03
11 - 12%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 600 к.с./кв.м
 • Срок за сеитба: 01.10-10.10

Препоръки за ползване

 • Без претенции към мястото на отглеждане
 • Подходящ за ранна и късна сеитба
 • Предпочита високо но балансирано азотно торене
 • Да се използват ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Изключително висок потенциал за добив, независимо от неблагопритяните климатични условия
 • Много добра продуктивна братимост
 • Устойчив на полягане
 • Отличава се със стабилен добив при производствени условия: 900-1050кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

100%

Септория

81%

Черна ръжда

100%

Жълта ръжда

100%

Кафява ръжда

100%

Брашнеста мана

85%

Толерантност на стрес

81 %

Полягане

81 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост

Полягане

81%

Засушаване

81%

Студо- и зимоустойчивост

100%