Безосилести сортове пшеница

АНЕТА  • ВЯРА

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Безосилести
сортове пшеница

АНЕТАВЯРА

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ
СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Абсолютна маса на зърното
АНЕТА 42 – 45 гр.
70%
ВЯРА 39 – 44 гр.
50%
Хектолитрова маса
АНЕТА 76 – 79 кг.
80%
ВЯРА 76 – 79 кг.
80%
Протеин към АСВ

АНЕТА

11 - 12%

ВЯРА

11 - 12%

Добив на мокър глутен

АНЕТА

22 - 24%

ВЯРА

22 - 24%

Добив на зърно
АНЕТА 900 – 1050 кг/дка
100%
ВЯРА над 1000 кг/дка
100%