АГРОНОМ I ХОЛДИНГ ЕООД

Притежател  на Две Акредитирани Лаборатории: 

1. Лаборатория за определяне на посевни качества на семена. Притежава  Разрешително № 001 /  29. Септември  2014 г.;

2. Акредитирана Лаборатория за анализи на зърна и зърнопродукти. Притежава сертификат за акредитеция № 21 / 31.07.2019 г EN ISO 17025

Лабораторията разполага с модерно оборудване, анализите се извършват от високококвалифициран персонал в съответствие с изискванията на методики, хармонизирани с действащите  европейски стандарти .Oбучени специалисти  извършват пробовземане от семенни партиди съобразно действащите стандарти.

 

Политиката и целите по качеството на Ръководството на Лабораторията  са гаранция за успешна работа,изградена на принципите на :

  • Професионализъм и компетентност
  • Достоверност на резултатите от анализите
  • Уважение към клиентите
  • Конфиденциалност на информацията
  • Разумни цени на услугите

Адрес за кореспонденция:

гр. Добрич, 9300
Околовръстен път
кв. Рилци
тел.: 0899 814 670; 0899814 660
e-mail: agronom@agronom.bg

За  контакти:

Силвия Николова – Ръководител Лаборатория
тел.: 0899 814 670; 0879 601 059
e-mail : agronom@agronom.bgsnikolova@agronom.bg

Работно време:

понеделник-петък: 8:30-17:30

Лабораторията разполага с модерно оборудване, анализите се извършват от високококвалифициран персонал в съответствие с изискванията на методики, хармонизирани с действащите  европейски стандарти .Oбучени специалисти  извършват пробовземане от семенни партиди съобразно действащите стандарти.

 

Политиката и целите по качеството на Ръководството на Лабораторията  са гаранция за успешна работа,изградена на принципите на :

  • Професионализъм и компетентност
  • Достоверност на резултатите от анализите
  • Уважение към клиентите
  • Конфиденциалност на информацията
  • Разумни цени на услугите
Лаборант държи колба с растение

Адрес за кореспонденция:

гр. Добрич, 9300
Околовръстен път
кв. Рилци
тел.: 0899 814 670; 0899814 660
e-mail: agronom@agronom.bg

За  контакти:

Силвия Николова – Ръководител Лаборатория
тел.: 0899 814 670; 0879 601 059
e-mail : agronom@agronom.bgsnikolova@agronom.bg

Работно време:

понеделник-петък: 8:30-17:30

ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА

Ръце, хланали почва

Лабораторията за определяне на посевни  качества на семена към  Агроном Холдинг ЕООД притежава Разрешение за работа по чл.7,ал.3  на ЗППМ от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация  и семеконтрол №001/29.09.2014.

 

Обхватът на разрешението включва извършване на лабораторни анализи за посевни качества на зърнени, маслодайни и влакнодайни култури от всички категории по няколко показателя.

 

  За повече информация  

 

ЗЪРНА И ЗЪРНОПРОДУКТИ

Лабораторията за анализи  на зърно и зърнопродукти  към  Агроном I Холдинг ЕООД е с дългогодишни традиции в областта на лабораторните анализи на различни видове зърно. От създаването си през 2001г. лабораторията непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност.

 

Лаборатория за изпитване  на зърно и зърнопродукти  към  Агроном I Холдинг ЕООД със сертификат за акредитация  №21ЛИ/31.07.2019 по БДС EN ISO 17025  от ИА на БСА  извършва следните услуги :

– Изпитвания на зърнени,бобови, маслодайни култури,фуражи и брашна за влага,протеин,хектолитрова маса,глутен,пепел,заразеност от неприятели,алвеографски свойства,масленост,сурови влакнини и други

–  Вземане на проби от насипни и пакетирани продукти

Много видове зърна