Ласка

(Осилест сорт пшеница)
Отличен добив и перфектно брашно

Особености

 • Зърното е тъмно червено, едро, със сферична форма
 • Клас: полуизправен, цилиндричен, с прибрани осили
 • Височина на класа: 85-95 см
 • Средно ранен сорт
 • Осилест сорт от  ІІ-ва / А / група по сила пшеници
 • Изключително пластичен по добив и качество
G1-02
46-42гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
79–83кг
Хектолитрова
маса
G1-07
25-32 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
750-1028кг
Добив
на зърно
G1-03
12–16 %
Протеин
към АСВ
G1-02
46 – 42 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
79 - 83 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
25 - 32 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
750 - 1028 кг.
Добив
на зърно
G1-03
12 - 16%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 590 к.с./кв.м.
 • Срок на сеитба: 20.09.-05.10.

Препоръки за ползване

 • Без претенции към мястото на отглеждане
 • Подходящ за всички зърно производителни региони на страната
 • Понася торене със завишени норми азот: 15-16 кг/дка а.в-во.
 • Интензивното азотно торене да бъде балансирано с фосфор и калий
 • Могат да се използват ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Важно: Може да се отглежда успешно без употреба на фунгициди
 • Може да се отглежда и при интензивно азотно торене
 • Подходящ за отглеждане при различни почвено-климатични условия
 • Притежава отлични брашномелени свойства и хлебопекарни качества
 • Много добра устойчивост на суша
 • Притежава висока устойчивост на полягане
 • Продуктивност при производствени условия: 750-1028 кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

100%

Септория

80%

Черна ръжда

100%

Жълта ръжда

80%

Кафява ръжда

100%

Брашнеста мана

80%

Толерантност на стрес

Полягане

82%

Засушаване

100%

Студо- и зимоустойчивост

100%
82 %

Полягане

100 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост