Ивета

(Осилест сорт пшеница)
Приспособимост и продуктивност

Особености

 • Зърното е тъмно червено, средно едро, с много висока стъкловидност
 • Клас: средно дълъг, бял, с дълги осили, добре озърнен,
 • Устойчив на оронване на зърното
 • Височина на стъблото: до 105 см
 • Ранен сорт
 • Осилест сорт от  І-ва / А / група по сила пшеници
 • Устойчив към екстремни отрицателни температури,  под -20º
 • Много толерантен към почвена и въздушна суша
G1-02
39–42гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
78–82кг
Хектолитрова
маса
G1-07
24–32 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
600-850кг
Добив
на зърно
G1-03
12–16 %
Протеин
към АСВ
G1-02
39 – 42 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
78 - 82 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
22 - 25 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850 - 1000 кг.
Добив
на зърно
G1-03
11 - 12%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 580 к.с./кв.м.
 • Срок на сеитба: 20.09.- 10.10.

Препоръки за ползване

 • Подходящ за отглеждане във всички райони на страната
 • Понася торене със завишени норми азот: 15-16 кг/дка а.в-во.
 • Интензивното азотно торене да бъде балансирано с фосфор и калий
 • Използвайте ретарданти за скъсяване на стъблото

Предимства

 • Съчетаване на ранозрялост и висока устойчивост към студ и суша
 • Висока студо –и зимоустойчивост
 • Има отлични хлебопекарни качества
 • Зърно с отлични физически свойства и брашномелни качества
 • Подходящ за отглеждане на различни почвени типове
 • При спазване на препоръките за отглеждане добивът достига
  850 кг/дка при високо качество на зърното

Устойчивост на болести

Фузариум

90%

Септория

100%

Черна ръжда

95%

Жълта ръжда

100%

Кафява ръжда

100%

Брашнеста мана

95%

Толерантност на стрес

92 %

Полягане

100 %

Засушаване

100 %

Студо- и зимоустойчивост

Полягане

92%

Засушаване

100%

Студо- и зимоустойчивост

100%