Осилести сортове пшеница

ФАКТОР • ИВЕТА ЛАСКА • НЕВЕН

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

41 – 44 гр.

70%

39 – 42 гр.

60%

46 - 52 гр.

100%

40 - 45 гр.

80%

76 - 79 кг.

50%

78 – 82 кг.

80%

79 - 83 кг.

100%

78 – 80 кг.

60%

11 - 12 %
12 - 16 %
12 - 16 %
12 - 14 %
22 - 25 %
24 - 32 %
25 - 32 %
24 - 28 %

850-1000 кг/дка

90%

600-850 кг/дка

60%

750-1028 кг/дка

100%

700-900 кг/дка

80%

Осилести
сортове пшеница

ФАКТОР • ИВЕТА ЛАСКА • НЕВЕН

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ
СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Абсолютна маса на зърното
ФАКТОР 41 – 44 гр.
70%
ИВЕТА 39 – 42 гр.
60%
ЛАСКА 46 – 52 гр.
100%
НЕВЕН 40 – 45 гр.
80%
Хектолитрова маса
ФАКТОР 76 – 79 кг.
50%
ИВЕТА 78 – 82 кг.
80%
ЛАСКА 79 – 83 кг.
100%
НЕВЕН 78 – 80 кг.
60%
Протеин към АСВ

ФАКТОР

11 - 12%

ИВЕТА

12 - 16%

ЛАСКА

12 - 16%

НЕВЕН

12 - 14%

Добив на мокър глутен

ФАКТОР

22 - 25%

ИВЕТА

24 - 32%

ЛАСКА

25 - 32%

НЕВЕН

24 - 28%

Добив на зърно
ФАКТОР 850 – 1000 кг/дка
90%
ИВЕТА 600 – 850 кг/дка
60%
ЛАСКА 750 – 1028 кг/дка
100%
НЕВЕН 700 – 900 кг/дка
80%