Алекса

(Безосилест сорт пшеница)
Здрави растения, висок добив!

Особености

 • Зърното е червено, с яйцевидна форма
 • Клас: средно едър, безосилест, полуразширен, средно дълъг
 • Височина на стъблото: 85-92см
 • Средно ранен сорт
 • Безосилест сорт от ІІІ-та / В / група по сила пшеници
 • Висок адаптивен потенциал
 • Високи добиви при различни почвено-климатични условия
G1-02
45-47гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76-79кг
Хектолитрова
маса
G1-07
22-24 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850-1000кг
Добив
на зърно
G1-03
11-12 %
Протеин
към АСВ
G1-02
45 – 47 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
76 - 79 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
22 - 24 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
850 - 1000 кг.
Добив
на зърно
G1-03
11 - 12%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 590к.с./кв.м
 • Срок на сеитба: 20.09.-05.10.

Препоръки за ползване

 • Без претенции към мястото на отглеждане
 • Подходящ за различни почвено-климатични условия

Предимства

 • Много добра продуктивна братимост
 • Устойчив на полягане
 • Добив при производствени условия: над 850кг

Устойчивост на болести

Фузариум

100%

Септория

81%

Черна ръжда

100%

Жълта ръжда

81%

Кафява ръжда

100%

Брашнеста мана

80%

Толерантност на стрес

Полягане

81%

Засушаване

100%

Студо- и зимоустойчивост

81%
81 %

Полягане

100 %

Засушаване

81 %

Студо- и зимоустойчивост