Нови сортове пшеница

АЛЕКСА  • ТЕРВЕЛ • САМУИЛ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

45 – 47 гр.

90%

41 – 44 гр.

70%

44 – 48 гр.

100%

76 – 79 кг.

70%

80 – 82 кг.

100%

79 – 82 кг.

90%

11 - 12 %
13 - 16 %
12 - 15 %
22 - 24 %
26 - 32 %
24 - 30%

850-1000 кг/дка

70%

850-1000 кг/дка

70%

860-1000 кг/дка

90%

Нови
сортове пшеница

АЛЕКСА  • ТЕРВЕЛ • САМУИЛ

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ
СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Абсолютна маса на зърното
АЛЕКСА 45 – 47 гр.
70%
ТЕРВЕЛ 41 – 44 гр.
50%
САМУИЛ 44 – 48 гр.
90%
Хектолитрова маса
АЛЕКСА 76 – 79 кг.
80%
ТЕРВЕЛ 80 – 82 кг.
80%
САМУИЛ 79 – 82 кг.
100%
Протеин към АСВ

АЛЕКСА

11 - 12%

САМУИЛ

12 - 15%

ТЕРВЕЛ

13 - 16%

Добив на мокър глутен

АЛЕКСА

22 - 24%

САМУИЛ

24 - 30%

ТЕРВЕЛ

26 - 32%

Добив на зърно
АЛЕКСА 850-1000 кг/дка
100%
ТЕРВЕЛ 850-1000 кг/дка
100%
САМУИЛ 860-1000 кг/дка
80%