Биляна

(Безосилест сорт пшеница)
Високият добив му прилича!

Особености

 • Зърното е тъмно червено и едро
 • Клас: цилиндричен, средно дълъг и плътен
 • Има слаб восъчен налеп и характерен сивозелен цвят на листата
 • Височина на стъблото: около 90 см
 • Средно ранен сорт
 • Безосилест сорт от ІІ-ра / А / група по сила пшеници
 • Високопродуктивен и качествен сорт
 •  Устойчив при различни условия на отглеждане
G1-02
42-46гр
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
78–81кг
Хектолитрова
маса
G1-07
24–30 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
800-950кг
Добив
на зърно
G1-03
12–15 %
Протеин
към АСВ
G1-02
42 – 46 гр.
Абсолютна маса
на зърното
G1-06-06
78 - 81 кг.
Хектолитрова
маса
G1-07
24 - 30 %
Добив на
мокър глутен
G1-05
800 - 950 кг.
Добив
на зърно
G1-03
12 - 15%
Протеин
към АСВ

Препоръки при сеитба

 • Посевна норма: 560 к.с./кв.м
 • Срок на сеитба: 25.09.-20.10.

Препоръки за ползване

 • Подходящ за сеитба след късни предшественици
 • Понася интензивно азотно торене

Предимства

 • Отлично съчетание между висока продуктивна братимост и едър, силно озърнен клас
 • Подходящ за плодородни почви
 • Отлични брашномелни и хлебопекарни качества
 • Устойчив на полягане
 • Отлична зимо- и студоустойчивост
 • Продуктивен потенциал в производствени условия: над 800 кг/дка

Устойчивост на болести

Фузариум

90%

Септория

100%

Черна ръжда

100%

Жълта ръжда

81%

Кафява ръжда

90%

Брашнеста мана

100%

Толерантност на стрес

Полягане

100%

Засушаване

95%

Студо- и зимоустойчивост

95%
100 %

Полягане

95 %

Засушаване

95 %

Студо- и зимоустойчивост