Безосилести сортове пшеница

АНЕТА  • ВЯРАБИЛЯНА

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

42 – 45 гр.

70%

39 - 44 гр.

50%

42 - 46 гр.

90%

76 – 79 кг.

80%

76 – 79 кг.

80%

78 – 81 кг.

100%

11 - 12 %
11 - 12 %
12 - 15 %
22 - 24 %
22 - 24 %
24 - 30%

900-1050 кг/дка

100%

над 1000 кг/дка

100%

800-950 кг/дка

80%

Безосилести
сортове пшеница

АНЕТАВЯРА БИЛЯНА

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ
СОРТ ЗА ВАС

Сравнете характеристиките на осилестите сортове пшеница и открийте тези, които отговарят на Вашите нужди.

Абсолютна маса на зърното
АНЕТА 42 – 45 гр.
70%
ВЯРА 39 – 44 гр.
50%
БИЛЯНА 42 – 46 гр.
90%
Хектолитрова маса
АНЕТА 76 – 79 кг.
80%
ВЯРА 76 – 79 кг.
80%
БИЛЯНА 78 – 81 кг.
100%
Протеин към АСВ

АНЕТА

11 - 12%

ВЯРА

11 - 12%

БИЛЯНА

12 - 15%

Добив на мокър глутен

АНЕТА

22 - 24%

ВЯРА

22 - 24%

БИЛЯНА

24 - 30%

Добив на зърно
АНЕТА 900 – 1050 кг/дка
100%
ВЯРА над 1000 кг/дка
100%
БИЛЯНА 800 – 950 кг/дка
80%